Tablo 1: Köpeklerde Kusmanın Nedenleri, Teşhisi ve Tedavisi
Neden Riske En Fazla Sahip Köpekler Semptomlar Teşhis Tedavi
Mide Dilatasyonu ve Bağırsak Düğümlenmesi Derin göğüslü, iri köpek ırkları Kusma, Öğürme, Şişmiş karın Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, radyolojik tetkikler Cerrahi operasyon, destekleyici bakım; bu acil bir durumdur
ve acil müdahale gerektirir.
Benign Mide Çıkış Yolu Obstrüksiyonu Boxer, Buldog, Boston Terrier, genç köpekler Aralıklı kusma, kilo kaybı, dehidrasyon Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, radyolojik tetkikler, endoskopi Çıkış yolu obstrüksiyonunu düzeltmek
için cerrahi operasyon, antasitler
Diyet Değişimi Mevcut diyeti değişen köpekler Genellikle hasta olduğuna dair belirti görülmez Hastalık geçmişi ve fiziksel muayene, diğer nedenlerin ortaya çıkarılması için testler Gerekirse yemek vermemek, daha sonra
hafif bir beslenme programı uygulamak ve yavaş yavaş normal diyete geçmek
Gıda Hassasiyeti ya da Duyarlılığı Gluten aşırı duyarlılığı: İrlanda Seteri ve yumuşak tüylü Wheaten teriyer Bazen gaz ile seyreden ani ishal başlangıcı Diyetten kaldırılan içeriklere gösterilen tepkinin kontrol edilmesi, daha sonra içeriğin diyete tekrar eklenmesi Gerekirse yemek vermemek, sorun yaratan içeriklerin bulunmadığı bir diyete geçiş yapmak
İntestinal Parazitler Genç köpekler İshal, kusma, zayıflık,soluk renkli dişetleri, dehidrasyon, anemi, şişkin karın, siyah ve kanlı dışkılama Dışkının yüzdürme metoduyla incelenmesi Uygun kurt
ilacı ile çeşitli tedaviler, ortamın temizlenmesi, destekleyici tedaviler
Genellikle genç köpekler ya da immünsüprese köpekler Orta seviyeden şiddetli seviyeye kadar mukuslu ve kötü kokulu isha; kilo kaybı, genellikle kesintili karın ağrısı Dışkıya ELISA testi, yüzdürme metoduyla dışkı incelenmesi ya da dışkının mikroskobik incelenmesi.

Teşhisi zordur;

– genellikle birkaç gün sonra örneklerin alınmasını gerektirir.

Metronidazol, albendazol ya da Giyardiyanın tüylerden ve ortamdan arındırılması
için banyo
ya da sanitasyon, enfeksiyonun tekrarlaması yaygın bir şekilde görülmektedir.
Gıda zehirlenmesi İhmal edilmiş ya da gözlenmemiş köpekler İshal, kusma Hastalık ve fiziksel muayene Gerekirse yemek vermemek, daha sonra
hafif bir beslenme programı uygulamak ve yavaş yavaş normal
diyete
geçmek
Bakteriyel Enfeksiyonlar Kulübede yaşayan genç köpekler ya da immünsüprese köpekler Orta seviyeden şiddetli seviyeye kadar kanlı ishal, ishale eşlik eden iştah kaybı, depresyon, ateş ve kusma Dışkı kültürü, dışkıya mikroskobik inceleme Antibiyotikler, damar içi
sıvılar ve daha ciddi durumlarda destekleyici bakım
Viral Enfeksiyonlar Parvovirüs aşı serisi tamamlanmamış genç köpekler İştah kaybı, ateş, depresyon, kusma, ishal, dehidrasyon, karın ağrısı Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, parvovirüs araştırması için dışkı testi, beyaz kan hücresi sayımı Damar içi sıvılar, ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler, yemek vermemek ve suyu azaltmak
Distemper aşı serisi tamamlanmamış genç köpekler İştah kaybı, ateş, depresyon, öksürük, kusma, ishal, ileri safhalarda nörolojik semptomlar görülür Hastalık geçmişi ve fiziksel muayene, diğer nedenlerin teşhisi için testler, viral kan testleri, idrar ya da başka vücut sıvılarının tahlili Dehidrasyon varsa damar
içi sıvı; ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler, prognoz kötüdür
Genç köpeklerde özellikle de başka intestinal hastalığa sahip köpeklerde daha şiddetlidir, hayvan barınaklarında ya da çok sayıda stresli köpeğin olduğu yerlerde daha fazla problem teşkil eder. İshal, iştah azlığı,  letarji, bazen kusma Virüs izolasyonu ya da elektron mikroskobi Dehidrasyon varsa damar
içi sıvı, ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler
Toksinler İhmal edilmiş ya da gözlenmemiş köpekler İştah kaybı, depresyon, kusma, dehidrasyon, karın ağrısı Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, diğer nedenlerin teşhisi için testler, kan testleri, toksin tespiti için kusmuk ve dışkı testleri, röntgen Toksinine göre değişmektedir
İdiyopatik Hemorajik Gastroenterit Küçük köpek ırkları Ani kanlı kusma ve ishal başlangıcı, depresyon, karın ağrısı, siyah ve kanlı dışkılama, şok Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kapsamlı kan sayımı, diğer nedenlerin teşhisi için testler Damar içi sıvı,ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler, gerekirse su
ve yemek kısıtlaması
İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalması (antibiyotiğe direnç gösteren ishal olarak da adlandırılır) Alman Çoban Köpeği, diğer intestinal hastalıklara sahip köpekler Aralıklı seyreden sulu ishal, gelişme zayıflığı ya da kilo kaybı, gaz artışı, bazen kusma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, intestinal biyopsi, diğer nedenlerin teşhisi için testler, ultrason, kan testleri Antibiyotik (en az  4-6 hafta); diyet değişimi
Tümörler Orta yaşlı ya da yaşlı köpekler Kronik ishal, kilo kaybı, iştah azlığı; kusma ve koyu renkli, kanlı dışkılama da görülebilir Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, intestinal biyopsi Kemoterapi ya da tümörün türüne bağlı olarak cerrahi operasyon
İdiyopatik inflamatuvar bağırsak hastalığı Orta yaş köpekler: Alman Çoban Köpeği ve Basenjilerde  lenfositik/ plazmositik enterit Kan ve/veya mukuslu olması muhtemel kronik kusma ve ishal: bazen ıkınma, hafif kilo kaybı ve/veya siyah ve kanlı dışkılama Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, intestinal biyopsi, diğer nedenlerin teşhisi için testler Diyet değişimi, gizli enfeksiyonları önlemek ya da tedavi etmek için kurt
ilaçları ya da antibiyotikler, probiyotikler, anti inflamatuvar ilaçlar, diğer tedavilere
cevap yoksa immunsupresif ilaçlar
Histoplazma enterit ya da kolit US merkezinde, Missisipi, Ohio ve Missouri kıyılarında yaşayan köpekler İştah kaybı, hafif ateş, depresyon, ciddi kilo kaybı, kusma, dışkıda kan, ıkınma, ayrıca solunum problemleri de görülebilir Endoskopi ve biyopsi Itrakonazol, ketokonazol ya da  amfoterisin B
Obstrüksiyon   İshal, kusma, iştah kaybı, ileri safhalarda depresyon ve/veya karın ağrısı Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, röntgen, baryumlu film, ultrason, araştırma amaçlı cerrahi müdahale Cerrahi müdahale
Pankreatit Yüksek oranda yağ içeren yiyecekler yiyen köpekler, Schnauzer ve Yorkshire Teriyeri, orta yaşlı köpekler Kusma, dehidrasyon, karın ağrısı Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan tahlilleri Gerekirse oral alımın kısıtlanması, sıvı yönetimi, ağrı kontrolünün sağlanması ve diğer destekleyici tedaviler, kusmayı
kontrol altına alacak ilaçlar, yağ oranı
düşük diyetin sürdürülmesi
Karaciğer ve Safra Hastalıkları   Kusma, dişetlerinde sararma, gözlerde beyazlaşma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan tahlilleri, diğer kan testleri, röntgen ve/veya ultrason,biyopsi Kusma ve karaciğer hastalığının etkilerini
kontrol etmek için ilaçlar ve sıvılar, nedene bağlı olarak muhtemel cerrahi operasyon
Böbrek Hastalıkları Yaşlı köpekler Kusma, aşırı susama ve idrara çıkma,obstrüksiyon mevcutsa idrara çıkmada azalma ya da idrara çıkamama Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan tahlilleri, idrar analizi, röntgen ve/ veya ultrason Diyet değişimi, kusmanın ve böbrek hastalıklarının etkilerini
kontrol altına almak için ilaçlar ya da sıvılar, obstrüksiyonun giderilmesi
Peritonit   Kusma, karın ağrısı, bazen ateş Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan tahlilleri, kapsamlı kan sayımı, röntgen ve/veya ultrason Kusmayı
kontrol altına almak için ilaçlar, antibiyotikler, sıvılar, nedene bağlı olarak olası cerrahi müdahale
Piyometra (Uterus enfeksiyonu) Yeni kızışma dönemi geçirmiş olan kısırlaştırılmamış köpekler Kusma, aşırı susama ve idrara çıkma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kapsamlı kan sayımı, röntgen ve/veya ultrason Uterusun cerrahi operasyonla alınması, ilaç tedavisi
Diyabet Yaşlı ve dişi köpekler, Schnauzer ve Poddle ırkları Kusma, aşırı susama ve idrara çıkma, bazen depresyon Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan tahlilleri,idrar analizi Insülin terapisi, diyet yönetimi; destekleyici bakım
Vestibüler hastalıklar ya da beyin hastalıkları Yaşlı köpekler İnkoordinasyon, kusma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, emar Kusmanın kontrol
edilmesi için ilaçlar, tedavi koşullara bağlı olmaktadır
İlaçlar   Kusma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, ilaç seviyeleri Kusmanın kontrol
edilmesi için ilaçlar, kullanılan ilaçların değiştirilmesi
Septisemi (kan zehirlenmesi)   Kusma, ateş Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan kültürü Antibiyotikler, destekleyici bakım
Böbrek üstü bezi yetmezliği (Addison hastalığı) Genç ve orta yaş arasındaki dişi köpekler Kusma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, kan tahlilleri, kapsamlı kan sayımı Böbrek üstü bezi yetmezliğinin etkilerini
kontrol altına almak için ilaçlar
Gastrit   Kusma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, endoskopi Kusmayı
kontrol etmek ve mideyi korumak için ilaçlar, altta yatan nedeni tedavi etmek, gerekirse sıvı.
Ülser   Kusma, kusmukta kan, siyah ve kanlı dışkı Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, endoskopi, baryumlu film Kusmayı
kontrol etmek ve mide ve bağırsak astarını korumak için ilaçlar, altta yatan nedeni tedavi etmek, gerekirse sıvı.
Gastroözofajiyal Reflü Buldog gibi kısa kafalı köpek ırklarında daha sık görülür Salya artışı, dudak yalama, kusma ya da yiyeceklerin ağza geri gelmesi, kötü kokulu nefes Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, endoskopi, baryumlu film Az miktarda
ve az yağlı yiyecekler verilmesi, özofagusu korumaya yardımcı
olacak ilaçlar, mide asidinin azaltılması ve yiyeceklerin mide dışı hareketlerinin artırılması
Safralı kusma sendromu Giyardiya enfeksiyonuna ya da inflamatuvar bağırsak hastalığına sahip köpeklerde daha sık görülür Mide boşken safralı kusma (genellikle gecenin geç saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde) Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, endoskopi, baryumlu film Gecenin geç saatlerinde yemek
yedirme, midenin korunması için ilaçlar ve yiyeceklerin mide dışı hareketlerinin artırılması
Araba tutması   Salya artışı, araç içindeyken kusma Hastalık geçmişi, fiziksel muayene, Kusmayı
kontrol altına almak için ilaçlar