KÖPEK EĞİTİMİ
KÖPEĞİNİZE HER GÜN EN AZ 1 SAAT AYIRMALISINIZ!

Eğitimin yaşı yoktur demiştik eğitim köpeğin ve sahibinin ortak yaşamını her ikitaraf için kolay kılması bakımından köpek için şarttır .Doğada vahşi ortamdayaşayan canlılar bile yaşamak için ve sürü uyumu için mutlaka anne vebabasından alabileceği bütün eğitimleri almak zorundadır.
Alamayan yavrular ise yaşına dahi giremeden bir başka canlıya yem olur veya bir felakete maruz kalır. Evinize getirdiğiniz yavru köpekte ileriki yaşamını kolaylaştıracak eğitimini sizden alacaktır Eğitim almamış hangi canlı olursa olsun yaşamında zorluklar karşısında geri adım atar ve karşılaştığı zorluklar karşısında başarılı olamaz köpek eğer eğitimsiz ise sahibine ve çevresine mutluluk vermez ancak eğitimli bir köpek çevresinden övgü toplar o güne kadar hiç bir köpekle yakınlaşmamış bir kişi bile artık köpeğe sempati ile bakacaktır ve ön yargılardan arınacaktır.
Köpek yetiştirmenin altın kurallarını iyi etüt etmek ve anlamak köpeğinizi yetiştirmenizde size çok kolaylık sağlarköpeğinizi iyi gözlemlemeli ve ona göre davranmalısınız.Köpek denen canlı son derece iyi bir gözlemcidirsizi bütün gün izler ve ona göre davranır. Köpek eğitmek veya köpek beslemek diye bir şey yoktur”KÖPEK YETİŞTİRMEK” vardır. Yavru bir köpeği alırsınız ve ölene kadar onu yetiştirirsiniz bu zaman zarfında beslersinizeğitirsiniz. Köpeğiniz ile ilk komutları çalışmaya mutlaka sakin bir ortamda başlayın ve öğrenmeyi başardıktan sonra daha kalabalık ortamlarda çalışmaya devam edin. Çalışma sayıları ve tekrarlar çoğaldıkça öğrenme de hızlanır.
Köpek yetiştirmek sanıldığı kadar basit değildir. Ancak bazı insanlar öğretme konusunda doğuştan yeteneklidir. Şöyle bir düşünün;mutlaka çevrenizde öğretme konusunda yetenekli bir tanıdığınız vardır. Hiç ilgilenmediğiniz bir konuyu size sohbet esnasında hissettirmeden öğretir. Sonradan siz bunun farkına varınca da hayretler içinde kalırsınız. Biz sadece size eğitimin temel teknik ve bilgilerini veriyoruz. Biz de çok iyi biliyoruz ki her köpek sahibi eğitim konusunda başarılı olamaz. On köpek sever dener fakat dört kişi başarılı olur. Eğer bu rakamları yükseltebilirsek başarılı köpek sahibi sayısı artar. Konuyla ilgili kitaplar da hep bu sebeple yazılır.
Ekonomik nedenlerden dolayı da birçok insan köpeklerini eğittirememektedirler. Bu nedenle verilen bilgileri iyi değerlendirin en azından köpeğinizi kendiniz eğitemeseniz bile doğru bir şekilde yetiştirmiş olursunuz. Anlayamadığınız bir komutu kesinlikle köpeğinize öğretmeye çalışmayın .aksi takdir de köpekte psikolojik problemlerin oluşmasına sebep olursunuz bizim kitap yazmaktaki asıl amacımız köpeğinizi problemsiz bir şekilde yetiştirmenizdir size tavsiyelerimiz de ne diyorsak elinizden geldiğince uygulamaya gayret edin. Mesela siz yemek yerken asla ve asla köpeğinize masa kenarından yemek vermeyin ve verdirtmeyin diyorsak bu hem sizin hem de köpeğinizin iyiliği içindir mutlaka bu kurala uyun çünkü doğada köpek bir dilenci değildir sizin acıyıp ta vereceğiniz bir parça yiyecek köpeğinizi artık dilenci yapmaya yetecektir .

 

Köpek yetiştirirken iki şeyden yararlanmalıyız;

1- Dolaylı etki;
2- Direkt etki;
3- Tavizsiz Davranmak

Bu üç temel kuralı mutlaka her yerde ve ortamda kesinlikle uygulamalıyız aksi olursa köpek büyüdüğünde asla söz dinletemeyiz bazı eğitimler vardır ki asla uzmanlara danışmadan öğretmeye çalışmamalıyız (saldırı eğitimi gibi).
Köpek Nasıl Eğitilir ?

 

KÖPEK EĞİTİMİNDE TEMEL KOMUTLAR VE BUNLARIN ÖĞRETİLMESİ

Bu komut köpeğin sahibinin yanı sıra onun yedeğinde veya serbest olarak yürümesini sağlamak için verilir.Eğitim için köpeğin boynunda eğitim tasması bulunur. Bu tasmaya eğitim kayışı geçirilerek eğitimin yapılacağı alana gelinir.Eğitici köpeği sol tarafına alır ve onu başı dizinin hizasında duracak biçimde tutar. Eğitim kayışının serbest olan uca sağ ele köpeğe bağlı olan ucu sol ele alınır. Eğitici “İZLE” komutuyla birlikte kayışı ileriye doğru çok hafif ve yalnızca bir kez sarsıp yürümeye başlar. Bu yürüyüş süresince her üç adımda bir fazla yüksek olmayan bir sesle “İZLE!” komutu tekrarlanır.

Köpeğin eğiticinin önüne ve arkasına geçmek istemesi halindeeğitim zinciri uyarı olarak orta şiddetle sarsılır.Birlikte yürüme eğitimi en fazla 20 dakika olarak sürdürülür. Daha fazlası köpeği sıkar ve ilgisini dağıtır. Eğitimler her gün veya gün aşırı köpek hiçbir yanlış yapmadan eğiticisinin yanı sıra yürümeyi belleyinceye değin sürdürülür. Köpeğin çeşitli koşullarda sahibinin yedeğinde yürümesini sağlayabilmek için daha ileri devrede köpek uzun bir duvar boyunca sahibi de duvar arasında yürümeye alıştırılır. Bu köpek için oldukça sıkıcı geçebilir. Yön değiştirme ileri veya geri çıkma girişimlerinde bulunur. Her girişimi “hayır” sözcüğü ile önlenir ve eğitim tasması orta şiddetle sarsılır. Eğiticinin dizi hizasında normal biçimde yürüdükçe okşanır.

Yedekte yürümenin son aşaması ‘serbest yedekte yürümedir. Bu eğitimde köpek sahibinin yanında eğitim kayışıyla bağlı olmaksızın öğretildiği biçimde yürür. Bu alışkanlığı kazandırmak için köpek eğitim kayışıyla olarak sahibinin yanında yürümekte iken kayış eğitim zincirinden çıkarılarak eğitime devam edilir. Köpek yürüyüşünü bozduğunda hayır sözcüğüyle uyarılır. Düzgün yürüdüğünde ise okşanarak ödüllendirilir. Tekrarlarla yedekte yürüme eğitimi köpeğe kazandırılmış olur.
DUR!

Bu komutla köpekten istenen her ne yapıyor olursa olsun durup beklemesidir. Bu nedenle yalnızca köpek yedekte yürürken değil her durumda durma eğitimi yaptırılmalıdır. Yatarken otururken gel komutunu getirirken bu yeni emrin uygulanışını görmeli ve benimsemelidir. Köpek bu komuta öncelikle eğitim kayışıyla bağlı olarak yedekte yürürken alıştırılır. Yürüme halinde iken eğitici sol elinin avuç içi köpeğin burnuna doğru gelecek biçimde köpeği engelleyerek “Dur!” komutunu verir Bu arada kendi de durur. Köpek ilerlemek istediğinde: Hayır! diyerek uyarır. Durması halinde ise okşayarak ödüllendirir. Defalarca tekrarlar ve köpek tarafından kavranan bu çalışma daha sonra köpek serbestken yapılır. Daha ileriki aşamalarda: Otur dur! Yat dur! Gel dur!” çalışmaları yapılarak eğitim tamamlanır. Bu komutu köpeğe serbest olarak yerine getirtmeye alıştırmak için aşamalı bir çalışma yapmak gerekir. Eğitici eğitim kayışını sağ elinde tuttuğu halde sol eliyle köpeğe durmasını ikaz ederek bir metre kadar köpeğin ilerisinde ve önünde durur vazıyetteDur! komutu sol kol dirsek kırılmaksızın köpeğe doğru uzatılarak ve avuç içi köpeğe doğru dönük parmaklar bitişik parmak uçları yukarı çevrili olarak verilir. Köpek yerinden kalkmak istediğinde sertçe söylenen “hayır” sözcüğüyle ve parmak tehditkar biçimde sallanarak uyarılır. Komutu uygun biçimde yerine getirdiğinde ise okşanarak ödüllendirilir. Köpek eğitimin bu bölümünü iyice kavrayıp tam bir itaatle komutları yerine getirdiğinde bu kez eğitim kayışı çıkartılarak alışılagelen ceza-ödül sistemiyle bu eğitim de başarıyla köpeğe benimsetilir.
OTUR! veya ÇÖK!

Eğitici isteğine göre bu iki komuttan birini kullanabilir. Ancak yalnızca birini kullanmalıdır. Bu komutla köpekten istenen yürürken veya yatarken oturma durumuna gelmesidir. Oturma eğitiminin köpeğe kazandırılması için uygulanan bir iki değişik yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yedekte eğitimdir. İkincisi serbest eğitime geçiş niteliği taşır. üçüncüsü ise serbest eğitimdir. Bunları sırasıyla görelim:

1.Yedekte oturma eğitimi: Köpek eğitime “İZLE!’ komutuyla yedekte başlatılır. Bir süre gidildikten sonra eğitici “DUR!” komutuyla birlikte sol elinin avuç içini köpeğin burnuna doğru tutarak onu durdurur. Sonra “OTUR!” komutu verir. Bunu yaparken sol eliyle köpeği kalçasından aşağıya doğru bastırır ve sağ elinde tuttuğu eğitim kayışını yukarı doğru çeker. Böylece köpeğin başı dik ve ileriye dönük olarak oturmasını sağlar. Komut tam olarak yerine getirilinceye değin otur otur!… denerek emir tekrarlanır.
2. Köpek eğiticisinin karşısında iken yapılan oturma eğitimi: Burada eğitici köpeğin bir metre kadar ötesinde karşısına geçer. Eliniparmakları bitişik avuç içi köpeğin burnu üstünde ve yere dönük olarak öne doğru uzatır. Bir ucunu sol elinde tuttuğu eğitim kayışınasağ ayağı ile basarak köpeğin çöküp oturmasını sağlarken komutu tekrarlar: Otur! Otur! diyerek hareketle komut arasındaki bağıntıyı köpeğin anlamasına çalışır.

Köpek eğer bu komutla yapacağı hareketi kavrayamıyorsa eğitici köpeği engelin karşı yönünde bırakarak kendisi diğer tarafa geçer. Eğitim kayışının uzunluğu oranında ondan uzaklaşır. GEL! komutuyla köpeği kendi bulunduğu kısma çağırır. Köpek engeli aşma anında iken bu kez: ATLA! komutuyla birlikte sağ kolunu aşağıdan yukarıya doğru dik doğrultuda kaldırır Parmaklar bitişik ve avuç içi karşı yöne dönüktür. Köpek zaten çok alçak olan engeli yürüyerek aşacaktır. Buna rağmen çok zor bir iş başarmışçasına köpek okşanır ve sevilir. Hareket yeterince tekrarlanır ve köpeğe benimsetilirse zamanla basamak basamak yükseltilen engelleri aşmada büyük bir titizlik ve çaba gösterecektir.

Yüksek atlama eğitiminin son aşaması serbest eğitimdir. Köpek ATLA! komutuyla veya yalnızca kolun tanımlanan biçimde yukarı kaldırılmasıyla engeli aşar.

Uzun atlama çalışmaları da aynı pratik yöntemle köpeğe anlatılır ve öğretilir. Burada da önce köpeğin engeli tanıması ve alışması gerekir. Başlangıçta engeller kısa tutulur. Önemli olan köpeğin cesaret bulması ve eğitim yapma isteğinin yaratılmasıdır. Giderek engeller hem uzunluğuna ve hem de yüksekliğine artırılabilir. Ancak bu sürekli çalışma isteyen bir eğitimdir. Köpeğin fizik yapısının uygun olması sürekli çalışma yapma ve köpeğin engel atlama eğitimini sevmesi gibi etkenler başarıda büyük rol oynar.

 

PROFESYONEL EĞİTİM
BEKÇİ VE KORUMA KÖPEĞİ EĞİTİMİ

Ne tür olursa olsun bütün köpeklerde kendilerine ait olan şeyi koruma eğilimi görülür. Bir köpek yavrusunun önünden yiyeceğini almaya kalkın hırlar! Yattığı mindere elinizi uzatın memnuniyetsizliğini hemen hırlayarak belli eder vermek istemez. Köpekte benimseme duygusu çok yaygın ve köklüdür. Köpek kaldığı evi aileyi aile bireylerini sahibini kendi öz malı gibi görür. Onları korumak için çaba gösterir. Bu duygu ve eğilim içgüdüseldir. Tüm köpeklerde değişik derecelenmelerle vardır. Yetişme ve eğitimin etkisi bu doğal eğilimin gelişmesini yönlendirilmesini ve denetim altına alınmasını sağlar. Bekçilik ve koruma görevi yapan köpekler başlıca iki küme içinde yer alırlar.

Bazı köpekler yalnızca uyarıcı ödevi görür duyduğu sese eve giren yabancıya bahçe kenarından geçen kişilere havlayarak ev halkını muhtemel bir tehlikenin varlığından haberdar eder. Bunlar çoğunlukla oyuncak köpekler ve süs köpekleridir. Bununla birlikte onlar arasında da Terrier türleri gibi cesur atak ve saldırgan olanları vardır. İri yapılı türler daha az havlar. Ancak çoğunlukla daha atak cesur ve saldırgan olurlar. Bekçilik ve koruma görevi yapacak köpeklerin seçiminde titiz davranmak gerekir. Köpeklerin ayrıntılı olarak tanıtıldığı bölüm bu seçim için gerekli olan ön bilgiyi vermektedir. Tanınmış bekçi köpeği türleri arasından size ve amacınıza uygun olanını seçebilirsiniz. Bununla birlikte eğitime karşı isteklisağlıklı enerjik atak ve saldırgan olması gerekir. Köpeğe ilk bekçilik eğitimi annesinden gelir. Yavru annesinin havladığı kişiye onunla birlikte havlar ve yabancılara havlanması gerektiğini öğrenir. daha sonra bir yabancı gördüğünde yalnız başına olsa dahi kendiliğinden havlayacaktır.Bekçi ve koruma köpeği olarak yararlanılacak saldırganlık eğitimi verilecek olan köpekler daha yavru iken alınarak gelen gidenin olmadığı bir yerde yetiştirilirler. Mümkün olduğunca kalabalık içine çıkartılmaz başka insanla temas ettirilmezler.

Tüm bakım ve beslenmeleri tek kişi tarafından görülür. Bu kişi aynı zamanda onun eğitimini üstlenecek kişi olmalıdır. Bekçi ve koruma görevi yüklenecek olan köpeğin kendine olan güveni her zaman tam ve yüksek olmalı tüm eğitimler her zaman köpeğin üstün geleceği biçimde sürdürülmelidir. Hiçbir zaman dövülmemeli üstünlük duygusu sarsılmamalıdır. Saldırganlık eğitimi verilecek olan köpek. bir önceki bölümde anlatılan temel komutları eksiksiz olarak yerine getiren eğiticisine bağlı itaatli eğitime istekli ve yetenekli bulunmalıdır. Temel komutları tam olarak benimsememiş itaatsiz köpeklerle saldırganlık eğitimi kesinlikle yapılmamalıdır. Ayrıca bazı tür köpekler yapısal olarak çok sinirlidir. Bunlara çok iyi itaat eğitimi yaptırılmamışsa giderilmesi olanaksız sakıncalara neden olmak mümkündür. Köpek Dur! komutuyla durmalı Gel! komutuyla gelmeli Otur! komutuyla oturmalıdır.

Ayrıca bu tür eğitim gören köpeklerin bulunduğu yere insanların girmesinin sakıncalı olduğunu belirten yazılar konmalı. Köpeğin barınma yeri kapalı dolaşma alanı olan türde yapılmalı veya buna benzer güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Dinlenme zamanlarında köpeği zincirle bağlamak kesinlikle doğru değildir. Bu köpeğe verilebilecek en ağır cezadırgüvenini kırıcıdır. Ne denli iyi eğitilmiş olursa olsun kalabalığa çıkartılacak köpeklerin ağızlarına herhangi bir kazayı önlemek için ağızlık takılmalıdır.

Daha önce gördüğümüz temel eğitimden geçmiş yalnız eğiticisi tarafından beslenip bakılarak özel olarak barındırılmış köpek uygun tür ve nitelikteyse iyi bir bekçi ve koruma köpeği olmaya aday demektir. Hiçbir eğitim verilmese de okoruma alanına giren yabancılara saldırır ve bulunduğu yere girmesini önler. Buna karşın bu eğitimin büyük önem taşıyan bazı amaçları vardır. Onları şöyle sıralayabiliriz
1. köpeğin saldırgan ve koruyucu niteliğinin en üst düzeye ulaştırılması.
2. Köpeğin saldırganlığının denetim altına alınması. komutla saldırma komutla saldırıdan cayma alışkanlığının kazandırılması.
3. Köpeğin yabancıların yaklaşma dostluk kurma eğilim ve girişimlerini karşılıksız bırakma alışkanlığını kazanması. Bunları sırasıyla görelim:

 

1. SALDIRGANLIK EĞİTİMİ

Her köpeğin saldırganlık güdüleri aynı oranda yüksek ve gelişmiş değildir bazı köpekler insancıl ve barışçıdırlar. Yabancılarla çabuk dost olurlar. Böyle köpekler bekçilik için elverişli sayılmaz ve bu görev için tercih edilmezler. Bununla birlikte saldırganlık eğitimi verildiğinde bir ölçüde uygun nitelik kazanabilirler. Saldırgan yapıdaki köpeklerse bu eğitimle yabancılar ve kuşkulu kişiler için amansız birer canavar kesilirler.

Bu eğitimde eğiticiden başka köpeğe tümüyle yabancı olan bir yardımcı kullanılır. Yardımcının görevi köpeği kızdırmak ve kışkırtmaktır. Köpeği kızdıran kişi zaman zaman değiştirilerek köpeğin saldırganlığının yalnızca belirli bir kişiye değil eğiticiden başka tüm yabancılara karşı olması sağlanır. Belli bir amaç için eğitilen köpekler daha önceden saptanan bir niteliğe tepki duyacak biçimde yetiştirilirler. Sözgelimi belirli bir giysiye karşı koşullandırılabilirler. Tutuk ve cezaevlerinde koruma görevi üstlenen köpekler tutukluların dışarı çıkmasını önlemek için yetiştirilmişlerdir. Bu köpeklerin tutukluların giydiği tek tip elbiseye tepki duyacak biçimde şartlanmaları sağlanmıştır.

Bazen bu durumun tersi de yaratılır. Sözgelimi: köpek belirli bir tip elbise giyen kişileri dost bunun dışındaki giyimlileri düşman olarak benimseyecek biçimde koşullandırılır. Askeri birlikleri korumak için yetiştirilen savaş köpeği olarak çalıştırılan bazı görev köpekleri böyle eğitilmişlerdir. Saldırganlık eğitimi sırasında köpeğin şok tasması çıkartılarak yerine sağlam ve dayanıklı deri bir tasma takılır. Tasmaya takılacak eğitim kayışı kuvvetli ve sağlam olmalı köpeğin çekme gücüne dayanmalıdır. Gerektiğinde fazla ağır olmayan ince ve dayanıklı zincir kullanılabilir. Eğitim yerinin sınırları kapatılmış ve tenha bir yer olmasında yarar vardır.
Köpek eğitici tarafından eğitim alanına getirilir. Burada bulunan bir ağaca sağlam bir direğe veya bir kazığa kayışı uzun bırakılarak güvenli bir biçimde bağlanır. Eğitici bir süre köpekle oynar onunla eğlenir. Bu sırada kışkırtıcı görevini üstlenen yardımcı gizlenerek gelir. Kendine bir çalılık bir çukur veya küçük bir tepe gibi doğal bir engeli siper alarak köpeğin yakınlarında bir yere siner. Yardımcının gelmesiyle eğitici köpeğin gerisine çekilir. Köpek kışkırtıcının yaptığı gürültülere kulak kabartıp havlayınca eğitici onu takdir edici sözlerle över ve TUT! komutuyla kışkırtır. Bazı köpekler son derece sinirlidir. Kendiliklerinden ses duydukları yöne doğru atılıp şüpheli kişiyi tutmak isterler. Bunlar övülerek okşanır ve ödüllendirilir. Köpeği olduğundan daha sinirli hırslı ve saldırgan yapmak gerekiyorsa yardımcı elinde uzun bir kumaşla veya yaralama olasılığı bulunmayan herhangi bir dal parçasıyla üzerine koyun postu sarılarak sıkıca bağlanmış uzun değneklerle köpeğin gövdesinin çeşitli yerlerine tahrik edici biçimde dokunur. Onu kışkırtır ve kızdırır. Eğitici köpeğin arkasında durduğu halde:

TUT! komutunu köpek saldırganı yakalamak için istenilen isteklikte ileri atılıncaya değin yaptırıcı biçimde tekrarlar. Köpekbağlı bulunduğu kayışı veya zinciri gererek ileri atıldığında yardımcı korkmuş gibi yaparak geri geri kaçar. Eğitici köpeğin bu davranışını överek ve okşayarak ödüllendirir. Eğitici aradaki güvenlik mesafesini korumaya çok dikkat etmelidir. Bu sayede köpek ancak kışkırtıcının kendine doğru savurduğu bez parçasına erişebilir. Bezi yakalayan köpek kısa bir çekişmeden sonra kışkırtıcının elinden bezi çekip alır şüpheli kişi kaçar. Köpek okşanıp “aferin” denilerek ödüllendirilir. Kışkırtıcı durumundaki kişi hiçbir zaman köpeğe üstünlük kurmamalı onun canını acıtmamalı onunla eğlenmemelidir. Köpeği kızdırıp kışkırtmalı onun havlayıp ileri atılması karşısında korkup kaçmalıdır. Bu eğitimler bu biçimde tekrarlanırsaistenen sonuç kısa zamanda alınır. Köpek giderek yabancıların varlığına daha çok dikkat eder olur. Çıkan seslere duyduğu yabancı insan kokusuna karşı sinirli olur. Yabancı varlığı hissettiği an atılıp tutmak ister.

Saldırganlık eğitiminde iki önemli nokta vardır:
1. Köpek görevi gereği tüm yabancılara kızmalıdır.
2. Köpek kendini tüm yabancılar karşısında güçlü ve kuvvetli hissetmelidir. Saldırganlık eğitimi bu iki amacın yeterince sağlandığına inanılıncaya değin sürdürülür.

 

2. SALDIRGANLIĞIN DENETİM ALTINA ALINMASI

Köpek görmüş olduğu saldırganlık eğitimiyle artık kendi denetim alanında yabancıların varlığına tahammül edemez hale gelmiştir.Ancak serbest bırakıldığında kuşkulu kişiler karşısında ne yapacağı herhangi bir kişiyi hırpalama anında eğiticisinin komutunu dinleyip dinlemeyeceği belirsizdir. Bununsa çok önemli sakıncaları olduğu kuşkusuzdur. Köpeğin saldırganlığının kesin olarak eğiticisinin denetimi altında bulunması gerekir. Amatör eğiticiler için bu çalışma sırasında canlı yardımcı kullanmak çok tehlikelidir. Gerçi köpek eğitim kuruluşlarında köpeğin diş geçiremeyeceği dolgu elbiseler giymiş deneyimli kişiler bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak biz kol ağızları yakaları pantolon paçaları dikilerek içinekuru ot saman yün pamuk paçavra gibi dolgu maddeleri doldurulmuş mankenler kullanacağız. Mankenlerde kullanılacak giysi ve dolgu maddelerinin eğiticinin kokusunu taşımamasına özellikle dikkat edilmelidir.

Eğitimden önce bu mankenler eğitim alanında bulunan bir ağacın dalına bir ip aracılığıyla öyle bir biçimde yerleştirilir ki ipin diğer ucu indirilip çekildiğinde manken aşağı yukarı hareket eder. Böylece köpeğin onu yakalamak ve yere indirmek için çaba harcaması onunla boğuşması sağlanır. Her şey hazırlanıp planlandıktan sonra köpek eğitim alanına uygun uzunlukta bir eğitim kayışı veya eğitim zinciriyle yedekte olduğu halde getirilir. Eğitici serbest olan sol eliyle mankenin bağlı olduğu ipi indirerek onun ayakları üstüne basmasını Sağlar ve sağ kolunu ileri doğru uzatarak işaret parmağı ile mankeni gösterip: TUT! komutu verir. Komutla birlikte ileri atılan köpek mankenle boğuşmaya başlar. Bir iki dakikalık mücadeleden sonra mankenin bağlı olduğu ip biraz daha bırakılarak yere yatacak biçimde düşürülür. Köpek mankenin üstüne vardığı anda ise DUR! – BIRAK! komutuyla köpek durdurulmalıdır. Sonra yine ip aracılığıyla manken doğruluyormuş gibi hareketlendirilip köpeğe: TUT! komutu verilir. Köpek yeniden mankenin üzerine vardığında manken yine yere düşürülür. Bu kez de daha önce olduğu gibi köpek DUR! – BIRAK! komutuyla durdurularak saldırının aşırı boyutlara vardırılması önlenir. Böylece köpeğin saldırganlığı dene tim altına alınmış olur. Köpeğin saldırganlığınındoğrudan doğruya eğiticinin iradesine bağlı olduğu köpeğe benimsetilmelidir.

Her olumlu davranışta olduğu gibi köpek her komutu yerine getirişte övülmeli okşanarak ödüllendirilmeli. Dinlenmelerde onunla ilgilenilerek birlikte koşup oynanmalıdır. Emrin dinlenmemesi halinde köpek sert ve kesin olarak söylenen: HAYIR! HAYIR! uyarısıyla ikaz edilir. Bazı sinirli ve saldırgan köpeklerin DUR! – BIRAK! komutuna uymalarını sağlamak için Şok Tasması kullanmak gerekir. Emri dinlemeyen köpeğin kayışı biraz serbest bırakıldıktan sonra sertçe çekilerek köpeğin boğazı üzerinde kısa sureli bir şok yaratılır ve tam bu arada komut tekrarlanarak köpek uyarılır.

Askeri görevler gibi çok özel amaçlı bazı eğitimlerde mankenin boğazına et parçası bağlanarak insanın can alıcı ve zayıf yeri olan gırtlak yöresi köpeğin saldırı hedefi olarak koşullandırılır. Mankenin yere düşmesiyle boğaz kısmına sıkıca bağlanmış bulunan et köpek tarafından parçalanır. Ancak sivillerin köpeklerine bu türde eğitim vermeleri ağır suç kapsamına girer. Bazı eğitimlerde ise köpek tüfek tabanca bıçak gibi öldürücü nitelik taşıyan silahlara karış koşullandırılır.

Saldırganlığın denetim altına alınması eğitiminin en önemli amacı; Köpeğin saldırganlığının doğrudan doğruya eğiticinin iradesine bağlı olduğunu köpeğe benimsetmektir.

 

3. YABANCILARIN KÖPEKLE DOSTLUK KURMA GİRİŞİMLERİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMA EĞİTİMİ

Yabancılardan uzak yetiştirilen yalnızca eğiticisinin ilgilendiği saldırgan bir köpeğe yaklaşmak zor ve Çetin bir iştir. Buna rağmen köpeğe yaklaşıp onu elde etmek isteyenler olabilir. Bunların en kestirme ve denenen yaklaşma yolları köpeğe yiyecek vermektir.
Küçük yaştan itibaren yalnızca kendi yemek kabına sahibi tarafından konan yiyeceği yiyen köpekler sağa sola konan yiyecekleri yememeye alıştırılmışlarsa onlara bu yolla yaklaşmak zordur. Ancak bu konuda daha güvenli olunmak isteniyorsa başvurulacak bir iki yol daha vardır.

Eğitici yine bir yardımcı kullanarak köpeğin önüne onun iştahla yediği yiyeceklerden attırır. Köpek bunları yemeğe girişince eğitici yaklaşarak ‘Hayır!” diyerek onu azarlar. Ağır bir ceza olarak da zincirini kısa tutarak bağlar. Hareket birkaç defa tekrarlandığında köpeğin önüne yabancılar tarafından atılan yiyeceği yemediği görülür. Köpek bu davranışından dolayı eğiticisi tarafından övülerek ve okşanarak ödüllendirilir. Diğer bir yöntem de köpeğin dolaştığı alana bir yabancı tarafından üzerine bolca kırmızıbiber dökülmüş et parçaları attırmaktır. Köpek bu etleri yemeğe kalktığında ağzının yandığını görecek; birkaç kez tekrarı halinde başkalarınca verilen yiyecekleri yememeyi öğrenecektir.

 

TUVALET EĞİTİMİ

Yavru köpeğin tuvalet alışkanlığını kazanması zaman alır. İki üç aylık yavrudan tuvalet alışkanlığını kazanmasını kimse bekleyemez. Köpeğin tuvaletini nereye yapacağını öğrenmesi bazen altı aylık olana kadar bazı ırklarda bundan da fazla sürebilir. Bazı kişiler İki üç aylık yavruyu eve getirdikten sonra üç beş günde tuvaletini öğrenmesini beklemektedirler. Bu imkansızdır. Köpeğin kasları güçlenmediğinden istese de tuvaletini tutamaz ve geldiği zaman yapmak zorundadır.

Bebeklerin de yürümeye başladıktan sonra altları bezlenmektedir onlarında tuvalet alışkanlığını kazanmaları için belli bir süreye ihtiyaçları vardır. Bana çok sayıda e-posta ile bu konuda soru gelmekte ve yeni yavru alanlar köpeğin tuvaletini öğrenemediğinden ve evdeki pislikden şikayetci olmaktadırlar. Yavru büyütürken bu pisliğe katlanılması gerekmektedir. Eğer köpeğin tuvaletini öğrenene kadar geçecek olan üç beş ay içinde bunlara dayanamayacaksanız yavru köpek almamalısınız.

Yavru köpek tuvalet eğitimi için tıklayınız…

Köpekler yemeklerini yedikten sonra bağırsaklarında oluşan baskı gereği tuvalet yapma gereksinimi duyarlar bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır çünkü yavrunun en azından en çok hangi zamanlarda tuvalet gereksinimi duyduğunu biliyoruz.

Yapmamız gereken gerekli sıklıklarda düzenli vakit dilimlerinde yavruya mamasını vermek belirlediğimiz zaman periyotları dışında yavruya kesinlikle mama vermeyerek yavrunun tuvalet gereksinimlerini kontrol altına almaktır. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir ne kadar sıklıkta hangi zaman periyotlarında yavruya mama vermek en doğrudur.

Mama miktarını sabit tutup eğitim programı sürecinde mama vermeyi sıklaştırmak en doğrusu olacaktır fakat yinede mama miktarı ve sıklığını veterinerinize danışmanız gerekli ve tavsiye edilir..Bu sıklık günde 6 öğünü geçmemelidir, eğitim sürecinde akşam 6 ‘dan sonra yavruya kesinlikle mama vermeyeceğiz ve akşam saat 7 ‘den sonra su verme işlemini de belirli bir süre askıya almamız gerekmektedir bundaki amacımız geceleyin hayvanı gözetlememiz zor olacağından oluşabilecek hataları bir nebze önüne geçmektir. Mama verdiğimiz saatler dışında mama kabını hayvanın önünde bulundurmamamız gerekmektedir.

Ayrıntılı Tuvalet eğitimi için tıklayınız…

KAFES EĞİTİMİ

 

Kafes yöntemi tuvalet eğitiminde en etkililerinden biridir. Kafesin boyu köpeğin ırkına göre büyüdüğü zaman bile içinde rahatça yatabileceği bir boyda olmalıdır.

Kafes ile tuvalet eğitiminde kafes köpeğe pozitif pekiştirme ile tanıtılmalı köpeğin kafesi sevmesi sağlanmalı ve içine girmeye istekli hale getirilmelidir. Kafesin içine yumuşak bir bez battaniye konulmalı ve köpeğin yatarken rahat etmesi sağlanmalıdır. Köpek ilk olarak kafesin yanına getirildiğinde kapısı açık bırakılmalı ve köpek kesinlikle içeri sahibi tarafından konulmamalıdır.

Köpeğin sevdiği bir oyuncak köpeğe gösterilmeli ve sonrada bu oyuncak kafesten içeri atılarak köpeğin girip alması beklenmelidir. Köpek kafesten ürkebilir ve girmeyebilir. Bu durumda oyuncak sadece kafesin hemen kapısı önüne atılmalı ve oradan köpeğin alması beklenilmelidir. Daha sonra oyuncak yavaş yavaş daha içerilere atılıp köpeğin almasına olanak tanınmalıdır. Köpek oyuncağı almak için kafesin içine girmeye başladığı zaman köpeğin alışmış olduğu cesaretlendirici sözler söylenmeli el içeri sokulup köpek sevilmelidir bu esnada köpek içeri girdiği zaman içeri atılacak ödül mamaları ile köpeğin içeri girmesi pekiştirilmelidir. Kafesin kapısı kesinlikle köpeğin üstüne kapatılmamalı ve bu işlemler köpek devamlı olarak kendi isteği ile kafesin içine girip çıkarak oynamaya devam edene kadar devam edilmelidir.

Köpeğin mama vakti geldiğinde köpek gene bir oyuncak atılarak kafesin içersine gönderilmeli arkasından mama tası kafesin içersine kapının yanına konmalı ve köpeğin kafes içindeyken mamasını yemesi sağlanmalıdır. Yemeğini bitiren köpek çağrılmalı ve dışarı çıktığında tuvaletini yapacağı yere götürülmelidir. Köpeğin yemeğini yedikten sonra içerde kalmasına ve buraya tuvaletini yapmasına kesinlikle müsade edilmemelidir.
Bu şekilde köpek kafesi iyice tanıdıktan ve alıştıktan sonra kapısı köpek içeride iken kapatılabilir. Kafesin kapısı kapatılırken köpeğin gene içeri kendinin girmesi sağlanmalı ve yanında oyuncağının bulunması gerekmektedir. Köpeğin kapısı kapalı kafeste ilk defalar fazla kalmasına müsaade edilmemelidir.

Sahibi kafesin yanında bulunmalı ve 3-5 dakika sonra kapıyı açmalıdır. Köpek dışarı çıkarsa bir müddet dışarıda oynayıp sonra tekrar köpeğin içeri girmesi sağlanmalı ve kapı tekrar kapanmalıdır. Bu işlemlere sık sık devam edilmeli ve köpeğin içeride kalma süresi yavaş yavaş arttırılmalıdır. Köpeği kafesin kapısı kapalı iken içerde kalmaya alıştırırken sahibi kafesin yanından ayrılmamalıdır. Köpeğin yaşı ne kadar küçükse kafeste kalma süresi de ona göre az olmalıdır. Eğer 2 aylık kadar bir köpeğiniz varsa en fazla yarım saat kafeste bırakabilir ve zamanla bir saate kadar çıkarabilirsiniz. Önceleri her yarım saatte bir köpek dışarı çıkarılmalı ve tuvaletini yapmasına oynamasına izin verilmelidir.

Kafes gün içerisinde sahibinin devamlı görebileceği evin uygun bir yerinde olmalıdır. Örneğin mutfağa veya sık oturduğunuz bir odaya konabilir. Mutfak ve bu gibi bir odaya gün içinde sıklıkla gireceğiniz için köpeği kafes içinde izlemek rahat olacaktır. Kafesin geceleri sahibinin yattığı odaya alınması faydalıdır. Kafes içinde kalma sürelerine gecede uyulmalıdır. Fakat geceleri süreler daha uzun tutulabilir. Sabaha karşı erken uyanan köpek kafeste izlenmeli ufak seslerle mızmızlanmaya başladığı zaman kafesin yanına gidilmeli fakat hemen kapısı açılmamalıdır. Bir süre beklenmeli köpeğin sesini kestiği an kafes dışına alınmalıdır. İleride her ağladığı zaman kafesten alındığının farkına varan köpek bunu kafesten çıkmak için kullanabilir ve dışarı çıkmak istediğinde devamlı kafes içinde bağırabilir.

Yavru köpek kafesine alışıp kendi kendine girip çıkmaya başladıktan sonra kafesin kapısı artık kapanmayıp kafesin etrafı çevrilerek kafes de içinde olmak şartı ile köpeğe bir alan bırakılmalıdır. Bu alan içersine de kafese en uzak olan yere gazete kağıdı konmalı kafese yakın yere ise köpeğin mama ve su kabı konmalıdır. Köpek bir müddet sonra gazete kağıdına kaka ve çişini yaparken kafesi sadece yatmak için kullanmaya başlıyacaktır. Bu yöntem özellikle köpeği fazla izleyemeyenler için daha iyi bir yol olacaktır. Eğer kafesi çevreleyecek çit gibi bir şey bulmazsanız evdeki küçük bir odayı da kullanabilirsiniz. Bu odaya yukarıda tarif ettiğim gibi kafesi yere sereceğiniz gazeteden uzak bir yere koymanız gerekir ki yavru yattığı yer ile tuvaletin yapılacğı yeri ayırt edebilsin. Oda da yerlerde halı kilim gibi herhangi birşey olmamalıdır. Köpekler genelde tuvaletini yumuşak bir yere yapmak ihtiyacındadırlar. Onun için yerde gazeteden başka birşey olmazsa gidip onun üzerine yapmak isteyecektir. Yurt dışındaevcilhayvan mağazalarında bu iş için çimlendirilmiş topraklar satılmaktadır. Bu çim tuvalet eğitimi için daha elverişlidir. Eğer imkanınız varsa sizde bulacağınız uygun bir kaba çim ekip kullanabilirsiniz.

 

KAFES EĞİTİMİNE ALTERNATİFLER

Kafesin mümkün olmadığı zamanlar başka alternatif metodlarda uygulanabilir. Bu durumda köpeğe kafes gibi içinde bulunduğu sürece rahat edeceği içinde bulunmaktan hoşlanacağı kısıtlı bir alan hazırlanır. Bu kısıtlı alan kafes eğitiminde olduğu gibi bir işlev görecektir. Bu alanı evde yaratmak bir yerde sizin yaratıcılığınızada kalmıştır.

Örneğin evde bulunan ve köpeğin üzerinden atlayıp geçemeyeceği büyüklükteki bavul ve çantalarla bu kısıtlı alanı yaratabilirsiniz. Köpeğin rahatca yatıp kalkabileceği dönebileceği bir alan bırakacak şekilde bavulları duvarın kenarına bir dörtgen olacak şekilde yerleştirin. Altına aynı kafeste yaptığınız gibi rahat bir şeyler hazırlayın. Bu alanın bir köşesini sanki kapı gibi aralık bırakın. Bütün bu hazırlıklardan sonra uygulayacağınız işlemler yukarıda kafes metodunda anlattığımın aynısı olacaktır sadece kafes yerine bu hazırladığınız yeri kullanacaksınız. Ben bahçede bakacağım bir köpeğime tuvalet eğtimini evin giriş holünde odunlarla hazırladığım ve önüne de kontrplak bir plakadan kapı koyduğum bir alanda vermiştim.

Kafes eğitiminde bebekler(insanlar) için olan parklarıda kullanabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken parkın parmaklık aralarının fazla geniş olup köpeğin çıkmak için boynunu bu parmaklıklara kıstırmamasıdır. Ayrıca bu park ahşap ise ağacı kemirmemesine de dikkat edilmelidir. Bebek parklarının yapısında köpekler için yapılmış büyük üstü açık tel kafeslerde vardır bunlarıda kullanmak başka bir seçenek olabilir.

Bunlardan hiç birini yapmanız mümkün değilse mutfak veya banyo gibi bir yeride kafes niyetine kullanabilirsiniz. Bu iş için mutfak en uygunlarından biridir. Mutfağın veya banyonun bir kısmına yukarıda anlattığım gibi köpeğin rahatca yatacağı yumuşak bir yer hazırlayın bu yer mutfak veya banyonun bir köşesinde az gidilen bir yerde olursa ve önüde bir dolap veya yukarıda anlattığım gibi bir çanta vs. ile köpeğin geçmemesi için kapatılabilirse daha iyi olur. Köpek bu alanlara yukarıda kafes metodunda anlatıldığı şekilde alıştırılmalıdır. Bu gibi yerlerde köpeğin yattığı yere yakın bir gazete açılarak serilirse ve köpek tuvaletini yapacağı zaman alınıp bu gazetenin üzerine konulursa kısa zamanda tuvaletini buraya yapmasını öğrenir. Gazete köpeğin yattığı yere çok yakın olmamalı bu nedenle tuvaletini yattığı yere yapıyormuş gibi algılamamalıdır.

Köpek kafeste veya sonradan hazırlanmış bu tür alanlarda geçirdiği süre içinde kendini oyalayabilmeli ve bu yerlere kendi isteğiyle hoşlandığı için girmelidir. Bunu sağlamakda sizin sabrınız ve pozitif pekiştirme ile olabilir.

 

CEZALANDIRMA

Ceza istenmeyen davranışı yok etmez. İstenmeyen davranışı; ödülün kaldırılması veya söndürme (extinction) dediğimiz davranışın pekiştirilmemesi sonucu yavaş yavaş unutulması ve yapılmaması yok eder. Ceza istenmeyen bir davranış için uygulandığı zaman geçici bir süre için o davranışı durdurur fakat uzun süreli bir etkisi yoktur. Köpek kısa sürede cezayı verenin yanında cezalandırıldığı davranışı yapmamayı öğrenip cezayı verenin yokluğunda aynı davranışı yapmaya devam etmeyi öğrenecektir. Tuvalet eğitiminde köpeğin evde yalnız olduğu zamanda tuvaletini yapmamasını istediğimizden ceza bu durumda eğitime bir yarar getirmeyecektir.

Sahibi köpeği eğitirken mümkün olduğu kadar köpeğine iyi adam olarak görünmelidir. Cezanın uygulanması bunu engelleyecektir. Tuvalet eğitiminde köpeğin tuvaletini istenilen yerlere yaptığı zaman yeteri kadar ödüllendirip bu davranışı pekiştirilerek davranış bu alanlarda güçlendirildikten sonra ev içinde yasaklı yerde tam zamanında yakalanan köpek tuvaletini yapmadan engellenmelidir. Bu köpeğe ceza vererek yapılmamalıdır. Yani köpeğinize vurmayın bağırmayın azarlamayın sadece köpeğinizi eğer istemediğiniz bir yerde tuvaletini yapmaya teşebbüs ederken gördüyseniz onu korkutmadan el çırparak veya köpeğin dikkatini çekecek bir ses çıkararak engellemeye çalışın eğer bunu başarmışsanız ve köpek tuvaletini yapmayı bırakmışsa hemen köpeği bu yerden alarak tuvaletini yapması gereke yere götürünüz ve orada yaptığı zaman sevip ödüllendirin. Köpek tuvaletini yapmadan tam yaparken engellenmelidir. Bu zamanlamay çok dikkat edilmelidir. Tuvaletini yapacak köpek eğilerek biraz da bacaklarını açarak pozisyon alır tam bu pozisyonda daha tuvaletini yapmamışken engelleyebilirseniz başarılı olursunuz. Köpek tuvaletini yapmaya başladıktan sonra yapacaklarınız etkili olmaz bundan sonra köpeğe müdahale etmek gereksizdir.

Köpeğinize asla azarlamayın! Neden olduğunu öğrenmek için tıklayınız…

 

TUVALET EĞİTİMİNDE CLICKER KULLANMAK

Cliker yüklenmiş bir köpeği clikerı kullanarak istediğiniz davranışlarını pekiştirebilir işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Köpek dışarıda istenilen yere çiş veya kakasını yaparken bittiği an clikera basıp ardından yiyeceği verilerek davranışı pekiştirilir. Ev içinde eğer kafes kullanılıyorsa köpeğin kafese alıştırılma aşamasında cliker yararlı olacaktır. Yukarıda anlatıldığı gibi köpeği kafesin içine girmesi için zorlamayın kafesin içerisine atılacak bir oyuncağı takip eden köpek kafesin içine girdiği an clikera basın clikerın sesini duyan köpek yiyeceği bekliyeceğinden arkasından elinizi kafese uzatarak yiyeceğini verin.

Bu işlemi defalarca yaptıktan sonra köpek yiyecek almak için kafesin içine kendide girip çıkmaya başlıyacaktır her girişinde clikera basıp yiyeceği verilmelidir. Köpek davranışı yeteri kadar uygulayıp otomatikleştikten sonra artık buna bir cue “yerine” ekleyebilirsiniz. Köpek içeri girmek için kafese doğru giderken tam kafesin önüne geldiği zaman “yerine” denilip içeri girdiği an clikera basılıp yiyeceği verilmelidir. Bu işlemlerde yeteri kadar tekrar edilirse köpek kafesin yanındayken “yerine” denildiği zaman içeri girdiği görülür. Bu durumdada köpek içeri girdiğinde clikera basıp yiyeceği verin. Köpek yiyeceği almak için clik sesinden sonra kafesten çıkmak isteyecek sizin elinizi arayacaktır. Buna davranış iyice yer edene kadar devam edin.

Daha sonra içerde kalış süresini uzatmak için “yerine” dedikten ve köpek içeri girdikten sonra clikera hemen basmayıp 3-5 saniye bekleyin köpekde içeride davranışın bitmesi için clik sesini bekleyecektir. Clikera bastıktan sonra tekrar yiyeceği vererek bu şekilde yaptıklarınıza devam edin ve giderek clickera basma süresini yavaş yavaş uzatın.

Sahibi sabah işe gidip akşam eve gelen ve gün boyunca evde yalnız kalan bir yavru köpeğe tuvalet eğitimi vermek oldukça güçtür. Hatta bazı durumlarda imkansızdır. Böyle yavruların eğitimleri güçleşir ve çok uzun zaman alır. Devamlı gözetim altında bulundurulamayan yavrulara tuvalet eğitimi verilmesi yukarıda anlatıldığı gibi köpeğin yanlış yerlere tuvaletini yapması engellenemeyeceğinden zordur.